prenatalna diagnostyka co to znaczy
Definicja Diagnostyka prenatalna. Jak leczyć rozwojowych i nieprawidłowości kształtowania się płodu.

Czy pomocne?

Jak leczyć Diagnostyka prenatalna

Definicja z ang. prenatal diagnosis, z niem. Pränataldiagnostik.

Definicja: to szeroki zakres metod stosowanych w celu wykrycia wad rozwojowych i nieprawidłowości kształtowania się płodu w momencie trwania ciąży. Rozróżniamy dwie grupy metod: nieinwazyjne i inwazyjne.

Definicja Diagnostyka prenatalna w Słownik na D .