fibryna co to znaczy
Definicja Fibryna. Jak leczyć krwi. Fibryna nie występuje w krwi w stanie wolnym, lecz jest.

Czy pomocne?

Jak leczyć Fibryna

Definicja z ang. Fibrin, z niem. Fibrin.

Definicja: to nierozpuszczalne białko, biorące udział w krzepnięciu krwi. Fibryna nie występuje w krwi w stanie wolnym, lecz jest tworzona z fibrynogenu w czasie tworzenia skrzepu. Przekształcenie rozpuszczalnego fibrynogenu w nierozpuszczalną fibrynę zachodzi pod wpływem działania enzymu - trombiny.

Definicja Fibryna w Słownik na F .