co to znaczy
Definicja Gen. Jak leczyć fragment DNA kodujący informację o budowie jednego białka albo.

Czy pomocne?

Jak leczyć Gen

Definicja z ang. Gene, z niem. Gen.

Definicja: jest podstawową jednostką dziedziczności. Odpowiada mu fragment DNA kodujący informację o budowie jednego białka albo polipeptydu. Gen zbudowany jest z nukleotydów, które ułożone w określonej kolejności tworzą informację genetyczną dotyczącą wszystkich cech organizmu. Geny występują u wszystkich organizmów żywych (bakterie, grzyby, rośliny i zwierzęta), a również w cząstkach nieożywionych (wirusy).

Definicja Gen w Słownik na G .