gorączka co to znaczy
Definicja Gorączka. Jak leczyć powyżej normalnych dobowych wahań, z powodu zakłóceń wywołanych.

Czy pomocne?

Jak leczyć Gorączka

Definicja z ang. Fever, z niem. Fieber.

Definicja: to jest stan objawiający się wzrostem temperatury ciała powyżej normalnych dobowych wahań, z powodu zakłóceń wywołanych obecnością pirogenów egzo- i endogennych. Pirogeny egzogenne to rozmaite toksyny i substancje produkowane poprzez wirusy i bakterie. Za ich sprawą dochodzi do wytworzenia pirogenów endogennych, którymi są polipeptydy będące powodem gorączki poprzez zainicjowanie przemian metabolicznych w podwzgórzowym ośrodku termoregulacji. Gorączkę stwierdza się, gdy temperatura ciała wynosi > 37,8°C mierzona w jamie ustnej albo 38,2°C w odbytnicy. Symptomy ogólne, prawie zawsze towarzyszące gorączce, to bóle głowy, mięśni, a również uczucie rozbicia. Gorączka może mieć etiologię zakaźną albo niezakaźną (choroby o podłożu zapalnym, nowotworowym i immunologicznym), regularnie nie jest jedynym symptomem chorobowym.  

Definicja Gorączka w Słownik na G .