wirus zapalenia wątroby typu co to znaczy
Definicja HCV (wirus zapalenia wątroby typu C). Jak leczyć genetyczny jest zapisany w nici RNA.

Czy pomocne?

Jak leczyć HCV (wirus zapalenia wątroby typu C)

Definicja z ang. HCV (hepatitis C), z niem. HCV (Hepatitis C).

Definicja: HCV jest wirusem RNA, co oznacza, iż jego materiał genetyczny jest zapisany w nici RNA. Naturalnym gospodarzem wirusa jest człowiek, wrażliwe na zakażenie są komórki wątroby nazywane hepatocytami. moment wylęgania (czas od momentu zakażenia do pojawienia się objawów albo wyników potwierdzających zakażenie) wynosi średnio 4-20 tygodni. Zaraz po zakażeniu testy w kierunku WZW C mogą być ujemne mimo obecności w organizmie wirusa (mówimy wtedy o tak zwanym okienku diagnostycznym).

Definicja HCV (wirus zapalenia wątroby typu C) w Słownik na H .