krwiotworzenie hematopoeza co to znaczy
Definicja Hemopoeza (hematopoeza, krwiotworzenie). Jak leczyć przebiega w szpiku kostnym (tam.

Czy pomocne?

Jak leczyć Hemopoeza (hematopoeza, krwiotworzenie)

Definicja z ang. Hematopoiesis (hematopoiesis, hematopoiesis), z niem. Hämatopoese (Hämatopoese, Hämatopoese).

Definicja: to mechanizm powstawania komórek krwi. U osób dorosłych przebiega w szpiku kostnym (tam powstają erytrocyty i wybrane leukocyty) i w tkance limfatycznej (tam wytwarzane są limfocyty i monocyty). U płodu hemopoeza zachodzi w śledzionie i wątrobie.

Definicja Hemopoeza (hematopoeza, krwiotworzenie) w Słownik na H .