niedociśnienie hipotonia co to znaczy
Definicja Hipotonia (niedociśnienie). Jak leczyć krwi. Hipotonię stwierdza się, kiedy ciśnienie.

Czy pomocne?

Jak leczyć Hipotonia (niedociśnienie)

Definicja z ang. Hypotension (hypotension), z niem. Hypotension (Hypotonie).

Definicja: to stan, gdzie dochodzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Hipotonię stwierdza się, kiedy ciśnienie skurczowe krwi utrzymuje się poniżej 100 mm Hg albo ciśnienie rozkurczowe jest poniżej 60 mm Hg. Niedociśnienie może utrzymywać się dłuższy czas, czasami niezależnie od współwystępujących chorób. Nieznane jest pochodzenie hipotonii, podejrzewa się wpływy dziedziczne.

Definicja Hipotonia (niedociśnienie) w Słownik na H .