izochromosom co to znaczy
Definicja Izochromosom. Jak leczyć takich samych ramion chromosomów (dwóch krótkich p bądź dwóch.

Czy pomocne?

Jak leczyć Izochromosom

Definicja z ang. isochromosome, z niem. Isochromosom.

Definicja: niepoprawny chromosom powstający przez połączenie dwóch takich samych ramion chromosomów (dwóch krótkich p bądź dwóch długich q). Do błędnego połączenia ramion dochodzi najczęściej w czasie rozdzielania tetrad w procesie crossing-over. Stworzenie izochromosomu X zbudowanego z dwóch ramion q jest jedną z przyczyn zespołu Turnera.

Definicja Izochromosom w Słownik na I .