laseroterapia co to znaczy
Definicja Laseroterapia. Jak leczyć gazowych, półprzewodnikowych, rubinowych). Laseroterapię.

Czy pomocne?

Jak leczyć Laseroterapia

Definicja z ang. Laser therapy, z niem. Laser-Therapie.

Definicja: sposób leczenia polegający się na użyciu laserów medycznych (gazowych, półprzewodnikowych, rubinowych). Laseroterapię wykorzystuje się na szeroką skalę do przeprowadzania bezkrwawych zabiegów chirurgicznych (na przykład neurologicznych czy okulistycznych), do niszczenia chorych tkanek czy terapii fotodynamicznej.

Definicja Laseroterapia w Słownik na L .