limfocyty co to znaczy
Definicja Limfocyty B. Jak leczyć z antygenem ulegają aktywacji i zmianie w plazmocyty, a więc w.

Czy pomocne?

Jak leczyć Limfocyty B

Definicja z ang. B lymphocytes, z niem. B-Lymphozyten.

Definicja: to jedna z dwóch form limfocytów. Limfocyty B przez kontakt z antygenem ulegają aktywacji i zmianie w plazmocyty, a więc w aktywne komórki produkujące przede wszystkim wolne przeciwciała. Czynność limfocytów B wiąże się przede wszystkim z mechanizmem nazywanym odpowiedzią immunologiczną humoralną.

Definicja Limfocyty B w Słownik na L .