limfocyty co to znaczy
Definicja Limfocyty T. Jak leczyć immunologicznej muszą okresowo przebywać w grasicy. Czynność.

Czy pomocne?

Jak leczyć Limfocyty T

Definicja z ang. T cells, z niem. T-Zellen.

Definicja: to jedna z form limfocytów. Do nabycia kompetencji immunologicznej muszą okresowo przebywać w grasicy. Czynność limfocytów T jest związana z odpowiedzią immunologiczną komórkową. Polega ona na gromadzeniu się wokół antygenu komórek (przede wszystkim limfocytów T), które bezpośrednio reagują z antygenem. Dodatkowo mają umiejętność wydzielania substancji zwanych limfokininami, które angażują do odpowiedzi komórkowej również makrofagi i granulocyty kwasochłonne i obojętnochłonne.

Definicja Limfocyty T w Słownik na L .