mozaikowatość mozaicyzm co to znaczy
Definicja Mozaicyzm (mozaikowatość). Jak leczyć u jednego osobnika. Może być mozaikowatość.

Czy pomocne?

Jak leczyć Mozaicyzm (mozaikowatość)

Definicja z ang. Mosaicism (mosaicism), z niem. Mosaicism (Mosaike).

Definicja: występowanie różnych linii komórkowych o innych genotypach u jednego osobnika. Może być mozaikowatość komórkowa, kiedy pojedyncza tkanka złożona jest z komórek różnych linii albo mozaikowatość tkankowa, gdzie różne tkanki tego samego organizmu pochodzą z odrębnych linii komórkowych.

Definicja Mozaicyzm (mozaikowatość) w Słownik na M .