dynamiczna mutacja co to znaczy
Definicja Mutacja dynamiczna. Jak leczyć gromadzenia się zmian w następnych pokoleniach.

Czy pomocne?

Jak leczyć Mutacja dynamiczna

Definicja z ang. mutation dynamic, z niem. Mutation dynamische.

Definicja: to mutacja o zmiennym charakterze, tzn. dochodzi do gromadzenia się zmian w następnych pokoleniach. Najczęściej polega ona na kopiowaniu fragmentu genu (na przykład tripletów nukleotydowych), co determinuje wzrostem liczby powtórzeń danej sekwencji. Prawdopodobną powodem jest zjawisko poślizgu polimerazy DNA - enzymu odpowiedzialnego za replikację (powielanie) materiału genetycznego. Mutacje dynamiczne są powodem wielu chorób o podłożu genetycznym. Odpowiednikiem tu jest przyrost liczby powtórzeń tripletów nukleotydowych CGG do 220 w genie FMR1, który wywołuje symptomy zespołu łamliwego chromosomu X.

Definicja Mutacja dynamiczna w Słownik na M .