wieńcowe naczynia co to znaczy
Definicja Naczynia wieńcowe. Jak leczyć która dostarcza do każdej komórki mięśnia sercowego.

Czy pomocne?

Jak leczyć Naczynia wieńcowe

Definicja z ang. coronary arteries, z niem. Koronararterien.

Definicja: to sieć naczyń krwionośnych zaopatrujących serce w krew, która dostarcza do każdej komórki mięśnia sercowego niezbędne mu do ciągłej pracy substancje odżywcze i tlen. Tętnice wieńcowe odchodzą od aorty, a następnie silnie rozgałęziając się oplatają całe serce. Dostarczają krew natlenowaną. Z kolei żyły wieńcowe odprowadzają krew odtlenowaną zebraną z całego mięśnia sercowego do prawego przedsionka. Krążenie wieńcowe wykorzystuje ok. 7 do 10 % całej krwi wyrzucanej poprzez serce do aorty.

Definicja Naczynia wieńcowe w Słownik na N .