nerek niewydolność co to znaczy
Definicja Niewydolność nerek. Jak leczyć zespół chorobowy o bardzo zróżnicowanych przyczynach.

Czy pomocne?

Jak leczyć Niewydolność nerek

Definicja z ang. renal failure, z niem. Nierenversagen.

Definicja: Ostra niewydolność nerek (określana skrótem ONN) to jest zespół chorobowy o bardzo zróżnicowanych przyczynach, charakteryzujący się nagłym pogorszeniem funkcji nerek prowadzącym do nagromadzenia się w organizmie produktów przemiany materii. Charakteryzuje się niestety sporą śmiertelnością, jednak w razie przeżycia ostrego okresu obserwuję się nieraz pełny powrót nerek do prawidłowej pracy. Natomiast przewlekła niewydolność nerek (w skrócie PNN) jest postępującym i nieodwracalnym uszkodzeniem funkcji nerek. Wskaźnikiem, który służy do monitorowania uszkodzenia jest GFR, a więc współczynnik przesączania kłębuszkowego.

Definicja Niewydolność nerek w Słownik na N .