nerwowy układ obwodowy co to znaczy
Definicja Obwodowy układ nerwowy. Jak leczyć formie sygnałów wejściowych, a następnie odbiera.

Czy pomocne?

Jak leczyć Obwodowy układ nerwowy

Definicja z ang. Peripheral nervous system, z niem. Periphere Nervensystem.

Definicja: przesyła wiadomości do ośrodkowego układu nerwowego w formie sygnałów wejściowych, a następnie odbiera instrukcje postępowania w formie sygnałów wyjściowych. Z ośrodkowego układu nerwowego wychodzi 43 pary odgałęzień: 12 par nerwów z mózgowia (nerwy mózgowe) i 31 par z rdzenia kręgowego (nerwy rdzeniowe). Te kluczowe nerwy stopniowo rozgałęziają się na coraz mniejsze, aż docierają do wszystkich tkanek i narządów, tworząc w ten sposób obwodowy układ nerwowy.

Definicja Obwodowy układ nerwowy w Słownik na O .