osłabienie słuchu związane co to znaczy
Definicja Osłabienie słuchu związane z wiekiem. Jak leczyć głuchotę starczą, jest wolno.

Czy pomocne?

Jak leczyć Osłabienie słuchu związane z wiekiem

Definicja z ang. Hearing loss associated with age, z niem. Hörverlust mit dem Alter verbunden.

Definicja: Starcze upośledzenie słuchu, jak inaczej określa się głuchotę starczą, jest wolno postępującym procesem degeneracyjnym słuchu, spowodowanym jego starzeniem się. Poprzez wolno postępujący ubytek słuchu rozumiemy ubytek rzędu 0,5-1 dB na rok. Uszkodzenie słuchu w głuchocie starczej ma charakter odbiorczy (przewodzenie dźwięku nie jest zaburzone) i początkowo dotyczy wysokich częstotliwości (powyżej 4000 Hz), lecz z upływem czasu obejmuje także tony o niższej częstotliwości.

Definicja Osłabienie słuchu związane z wiekiem w Słownik na O .