genowa terapia co to znaczy
Definicja Terapia genowa. Jak leczyć definicje terapii genowej. Kluczowym kryterium stosowanym przy.

Czy pomocne?

Jak leczyć Terapia genowa

Definicja z ang. gene therapy, z niem. Gentherapie.

Definicja: W momencie obecnej nie istnieje jednorodna pojęcie definicje terapii genowej. Kluczowym kryterium stosowanym przy określaniu terapii, jako terapii genowej jest wykorzystanie wektora genetycznego (a więc cząstki naprawczej, o prawidłowej albo wskazanej sekwencji) jako terapeutyka (raczej cząsteczki kwasu deoksyrybonukleinowego - DNA - albo rybonukleinowego - RNA) albo modyfikacja ekspresji genów obecnych w genomie pacjenta. W zależności od efektu końcowego, jaki jest przewidziany w konkretnym postępowaniu klinicznym, służące są różne wektory genetyczne albo preparaty farmakologiczne.

Definicja Terapia genowa w Słownik na T .