transaminazy aminotransferazy co to znaczy
Definicja Transaminazy (aminotransferazy, AspAT, AlAT). Jak leczyć aminotransferaza asparaginianowa.

Czy pomocne?

Jak leczyć Transaminazy (aminotransferazy, AspAT, AlAT)

Definicja z ang. Transaminase (aminotransferase, AST, ALT), z niem. Transaminase (Aminotransferase, AST, ALT).

Definicja: to białka (enzymy) o znaczeniu diagnostycznym. AspAT (aminotransferaza asparaginianowa) jest enzymem wzkaźnikowym pochodzenia cytoplazmatyczno-mitochondrialnego, z kolei AlAT (aminotransferaza alaninowa) - cytoplazmatycznego. Przyrost aktywności AspAT i AlAt  w surowicy krwi jest wywołany zarówno obumarciem komórek, jak i ich uszkodzeniem wywołanym niedotlenieniem albo działaniem toksyn endo- albo egzodennych. AspAT występuje w komórkach wątroby, mięśnia sercowegoi mięśni szkieletowych, nerek, mózgu i erytrocytów. AlAT występuje w raczej w komórkach wątrobowych. W diagnostyce ważne znaczenie ma stosunek aktywności AspAT/AlAT, który w warunkach fizjologicznych jest większy od 1. Przy pojawieniu się chorób miąższu wątrobowego iloraz ten jest najczęściej niższy od 0,9.

Definicja Transaminazy (aminotransferazy, AspAT, AlAT) w Słownik na T .