dopełniacza układ co to znaczy
Definicja Układ dopełniacza. Jak leczyć reakcji. Białka te występują w osoczu i innych płynach.

Czy pomocne?

Jak leczyć Układ dopełniacza

Definicja z ang. complement system, z niem. Komplementsystems.

Definicja: to układ ponad 34 białek współdziałających w kaskadowej reakcji. Białka te występują w osoczu i innych płynach ustrojowych. Układ dopełniacza jest istotnym systemem regulatorowym w przebiegu swoistej i nieswoistej odpowiedzi immunologicznej.

Definicja Układ dopełniacza w Słownik na U .