williamsa zespół co to znaczy
Definicja Zespół Williamsa. Jak leczyć powodowanych obecnością zespołu mikrodelecji chromosomowych.

Czy pomocne?

Jak leczyć Zespół Williamsa

Definicja z ang. Williams syndrome, z niem. Williams-Syndrom.

Definicja: należy do jednych z rzadszych schorzeń genetycznych powodowanych obecnością zespołu mikrodelecji chromosomowych (w tym przypadku regionu 7q11.23). Schorzenie występuje z częstością 1 na ok. 20, a nawet 50 tys. żywych urodzeń – rozbieżność danych statystycznych wynika z różnic populacyjnych dla poszczególnych makroregionów świata. Częstość wystąpienia zespołu jest porównywalna w razie płci żeńskiej, jak i męskiej.

Definicja Zespół Williamsa w Słownik na Z .