prawo biogenetyczne co to znaczy
Czym jest BIOGENETYCZNE PRAWO. Medycyna w myśl której rozwój osobniczy (ontogeneza) jest skróconym.

Czy pomocne?

Co to jest BIOGENETYCZNE PRAWO

Definicja z ang. biogenetic LAW, z niem. Biogenetische Grundgesetz.

Co oznacza: (Haeckla prawo) - teoria sformułowane poprzez Haeckla (1866), w myśl której rozwój osobniczy (ontogeneza) jest skróconym powtórzeniem (rekapitulacją) rozwoju rodowego (filogenezy). Rekapitulacja nie może być całkiem wierna, gdyż zarodki i larwy muszą przystosować się do warunków bytowania; dlatego w ontogenezie można wyróżnić, obok cech palingenetycznych, a więc uwarunkowanych przebiegiem filogenezy, również cechy cenogenetyczne, stanowiące odchylenie. Do pierwszej grupy cech należy na przykład pojawianie się w rozwoju zarodkowym szpar skrzelowych, struny grzbietowej czy zawiązków kończyn, a do drugiej - na przykład stworzenie błon płodowych. B.p. zostało później skrytykowane i zastąpione teorią → filembriogenezy, jednak wskazało na istnienie związku pomiędzy rozwojem rodowym i osobniczym, co pozwoliło na wyjaśnienie pochodzenia niektórych grup.

Czym jest BIOGENETYCZNE PRAWO znaczenie na Słownik na B .