chromosom co to znaczy
Czym jest CHROMOSOM. Medycyna formie genów, zbudowany z DNA i białek niehistonowych, u eukariontów.

Czy pomocne?

Co to jest CHROMOSOM

Definicja z ang. CHROMOSOME, z niem. Chromosom.

Co oznacza: - wewnątrzkomórkowy twór niosący informację dziedziczną w formie genów, zbudowany z DNA i białek niehistonowych, u eukariontów zawierający również → histony i RNA. Ch. mają umiejętność do samopowielania; są dobrze widoczne pod mikroskopem świetlnym w trakcie podziału jądra komórkowego, w szczególności w metafazie i anafazie; mają kształt nitkowaty albo walcowaty. Kształt i liczba ch. metafazowych, jak także ich budowa molekularna są cechami gatunkowymi organizmów. W okresie międzypodziałowym (interfaza) ch. pozornie zanikają, gdyż są wówczas zbyt cienkie, aby można było je dostrzec w mikroskopie świetlnym. Jednostką funkcjonalną ch. jest → chromatyda; w profazie i metafazie ch. jest zbudowany z dwóch identycznych chromatyd (→ chromatydy siostrzane), w stadium metafazy połączonych ze sobą przez → centromer.

Czym jest CHROMOSOM znaczenie na Słownik na C .