krwi ciśnienie co to znaczy
Czym jest CIŚNIENIE KRWI. Medycyna jej krążenie. Najwyższe c.k. panuje w tętnicach w momencie.

Czy pomocne?

Co to jest CIŚNIENIE KRWI

Definicja z ang. BLOOD PRESSURE, z niem. BLUTDRUCK.

Co oznacza: - ciśnienie panujące w naczyniach krwionośnych, warunkujące jej krążenie. Najwyższe c.k. panuje w tętnicach w momencie skurczu serca i wynosi tam około 120 mg Hg (16 kPa); w momencie rozkurczu serca c.k. w tętnicach (rozkurczowe) wynosi około 80 mm Hg. Im dalej od serca, tym c.k. jest niższe; w żyłach nie przekracza 10 mm Hg (w pobliżu prawego przedsionka jest prawie równe zeru).

Czym jest CIŚNIENIE KRWI znaczenie na Słownik na C .