dehydrogenazy co to znaczy
Czym jest DEHYDROGENAZY. Medycyna polegające na odłączeniu atomów wodoru od cząsteczek substratu; d.

Czy pomocne?

Co to jest DEHYDROGENAZY

Definicja z ang. DEHYDROGENASE, z niem. DEHYDROGENASE.

Co oznacza: - enzymy z klasy → oksydoreduktaz, katalizujące reakcje polegające na odłączeniu atomów wodoru od cząsteczek substratu; d. mogące wykorzystywać tlen jako akceptor elektronów i protonów, a więc d. tlenowe, są flawoproteidami, tzn. ich koenzymami są na przykład FAD i FMN; d. przenoszące wodór na inny akceptor to d. beztlenowe; ich koenzymami mogą być FAD i FMN, lecz również inne → nukleotydy - NAD+ i NADP+; do d. beztlenowych należą również → cytochromy.

Czym jest DEHYDROGENAZY znaczenie na Słownik na D .