depolaryzacja co to znaczy
Czym jest DEPOLARYZACJA. Medycyna kompletnie zniesiony został niekorzystny potencjał jej.

Czy pomocne?

Co to jest DEPOLARYZACJA

Definicja z ang. DEPOLARIZATION, z niem. Depolarisation.

Co oznacza: - ustalenie stanu błony komórkowej, gdzie częściowo albo kompletnie zniesiony został niekorzystny potencjał jej wewnętrznej strony (→ potencjał spoczynkowy); w warunkach fizjologicznych d. jest wywołana działaniem bodźca. Odpowiednio silna d. w danym miejscu błony wyzwala pobudzenie komórki (→ potencjał czynnościowy). Bezpośrednią powodem d. jest chwilowe zatrzymanie błonowej pompy jonowej pod wpływem bodźca, dzięki czemu ładunki po obu stronach błony wyrównują się (z powodu dyfuzji jonów wedle ich gradientami stężeń). W komórkach zwierzęcych pierwszym krokiem w d. jest ucieczka jonów sodu do wnętrza komórki (→ pompa sodowo?potasowa).

Czym jest DEPOLARYZACJA znaczenie na Słownik na D .