kontynentów dryf co to znaczy
Czym jest DRYF KONTYNENTÓW. Medycyna Wegenera w 1912 r. Zakłada ona, iż kontynenty nie zajmowały.

Czy pomocne?

Co to jest DRYF KONTYNENTÓW

Definicja z ang. Continental drift, z niem. Kontinentaldrift.

Co oznacza: (Wegenera hipoteza) - hipoteza sformułowana poprzez Wegenera w 1912 r. Zakłada ona, iż kontynenty nie zajmowały stale tego samego położenia na kuli ziemskiej, ale w przeszłości przemieszczały się po jej powierzchni. Poszczególne płyty kontynentalne są w ciągłym i powolnym ruchu i rozpadają się na części, oddalają się od siebie i ponownie łączą, co w ciągu geologicznie długiego czasu może doprowadzić do stworzenia nowych kontynentów. To jest jeden z mechanizmów, które w przeszłości mogły doprowadzić do → izolacji geograficznej krzyżujących się uprzednio populacji, a w konsekwencji do → specjacji. Wedle aktualnymi poglądami, dawny prakontynent istniejący w karbonie, Pangea, rozdzielił się w permie na część północną - Laurazję i część południową - Gondwanę. W kredzie od Gondwany oddzieliły się Antarktyda i Australia, z kolei Laurazja była podzielona na trzy kontynenty - jednym z nich był dzisiejszy subkontynent indyjski. Dzisiejszy układ kontynentów ukształtował się w miocenie. Zobacz ery geologiczne.

Czym jest DRYF KONTYNENTÓW znaczenie na Słownik na D .