eozynofil co to znaczy
Czym jest EOZYNOFIL. Medycyna barwnika eozyny, używanego do barwienia ziarnistości cytoplazmy. Co.

Czy pomocne?

Co to jest EOZYNOFIL

Definicja z ang. eosinophils, z niem. Eosinophilen.

Co oznacza: - potoczne ustalenie → granulocytu kwasochłonnego (od nazwy barwnika eozyny, używanego do barwienia ziarnistości cytoplazmy).

Czym jest EOZYNOFIL znaczenie na Słownik na E .