teoria epigenezy co to znaczy
Czym jest EPIGENEZY TEORIA. Medycyna XVIII w., w myśl której wszystkie tkanki i narządy organizmu.

Czy pomocne?

Co to jest EPIGENEZY TEORIA

Definicja z ang. epigenesis THEORY, z niem. epigenesis THEORY.

Co oznacza: - hipoteza dotycząca rozwoju zarodkowego, sformułowana w XVIII w., w myśl której wszystkie tkanki i narządy organizmu rozwijają się, przez stopniowe przekształcenia, z innych tkanek. Przebieg różnicowania zależy zarówno od czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Każde następne stadium rozwoju wyzwala nowe możliwości i w ten sposób przebiega różnicowanie od komórki jajowej po dojrzały organizm. W świetle późniejszych odkryć hipoteza ta okazała się w ogólnych zarysach słuszna, w odróżnieniu do teorii preformacji (→ preformacji teoria).

Czym jest EPIGENEZY TEORIA znaczenie na Słownik na E .