eutrofizacja co to znaczy
Czym jest EUTROFIZACJA. Medycyna w składniki pokarmowe, zachodzące w sposób naturalny albo.

Czy pomocne?

Co to jest EUTROFIZACJA

Definicja z ang. EUTROPHICATION, z niem. EUTROPHIERUNG.

Co oznacza: - termin stosowany raczej w odniesieniu do wód: wzbogacenie w składniki pokarmowe, zachodzące w sposób naturalny albo, częściej, powodowane poprzez zanieczyszczanie ściekami i nawozami sztucznymi. E. jest zjawiskiem prowadzącym do przyśpieszenia → sukcesji ekologicznej, a w skrajnych sytuacjach niebezpiecznym dla biocenozy wskutek szybkiej zmiany składu fauny i flory i większej częstości zakwitów wody mogących prowadzić do letnich deficytów tlenu i masowego wymierania organizmów.

Czym jest EUTROFIZACJA znaczenie na Słownik na E .