krwi grupy co to znaczy
Czym jest GRUPY KRWI. Medycyna podstawie zlepiania się (aglutynacji) czerwonych ciałek krwi po.

Czy pomocne?

Co to jest GRUPY KRWI

Definicja z ang. OF BLOOD, z niem. OF BLOOD.

Co oznacza: - u zwierząt i ludzi: cechy osobnicze zaznaczone na podstawie zlepiania się (aglutynacji) czerwonych ciałek krwi po zmieszaniu próbek krwi pochodzących z różnych osobników. G.k. są powiązane z występowaniem w błonach czerwonych krwinek charakterystycznych antygenów. Wyróżnia się układy grupowe AB0, RH i inne. Poszczególne układy grupowe dziedziczone są wedle prawami Mendla (są układami jednogenowymi). Na przykład w układzie AB0 allele A i B wykazują → kodominację w stosunku do allelu warunkującego grupę 0. Osoba o genotypie AB (g.k. AB) ma w każdym erytrocycie zarówno antygeny A, jak antygeny B, z kolei w osoczu nie ma odpowiednich aglutynin. Osoba o g.k. A (a więc o genotypie A0 albo AA) ma w erytrocytach antygen A, z kolei w osoczu - aglutyninę anty?B. Analogicznie jest w razie osób z g.k. B. Osoba z g.k. 0 (genotyp 00) nie ma w erytrocycie antygenów A ani B, z kolei w osoczu ma obydwa rodzaje aglutynin: anty?A i anty?B. Przetaczana w czasie transfuzji krew powinna być zgodna grupowo, w przeciwnym wypadku nastepuje reakcja antygen?przeciwciało. Zobacz konflikt serologiczny.

Czym jest GRUPY KRWI znaczenie na Słownik na G .