produkt przez hamowanie co to znaczy
Czym jest HAMOWANIE PRZEZ PRODUKT. Medycyna na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego.

Czy pomocne?

Co to jest HAMOWANIE PRZEZ PRODUKT

Definicja z ang. BRAKING BY PRODUCT, z niem. BREMSEN NACH PRODUKT.

Co oznacza: - jeden z najważniejszych przejawów regulacji metabolizmu na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego: nagromadzanie się końcowego produktu reakcji odwracalnej hamuje reakcję; na przykład fotoliza wody w procesie fotosyntezy może być zahamowana poprzez nagromadzanie NADPH₂; glikoliza jest hamowana z powodu nagromadzenia się pirogronianu w cytoplazmie itd.

Czym jest HAMOWANIE PRZEZ PRODUKT znaczenie na Słownik na H .