heterogonia co to znaczy
Czym jest HETEROGONIA. Medycyna pokoleń, przy którym występują na przemian pokolenia osobników.

Czy pomocne?

Co to jest HETEROGONIA

Definicja z ang. HETEROGONIA, z niem. HETEROGONIA.

Co oznacza: - u wielu typów zwierząt tkankowych: rodzaj przemiany pokoleń, przy którym występują na przemian pokolenia osobników rozmnażających się obupłciowo i dzieworodnie (partenogenetycznie), na przykład u niektórych płazińców (przywry), skorupiaków (dafnia, oczlik) i owadów (mszyce). Biologiczne znaczenie h. polega na połączeniu dwóch strategii: zwiększania liczebności osobników i zwiększania zasięgu gatunku (pokolenia dzieworodne) i zachowania puli genowej (pokolenia obupłciowe). H. regularnie związana jest z cyklicznością pór roku: w okresie wiosennym i letnim pojawiają się pokolenia dzieworodne, a jesienią - obupłciowe.

Czym jest HETEROGONIA znaczenie na Słownik na H .