hybrydyzacja co to znaczy
Czym jest HYBRYDYZACJA. Medycyna badania komplementarności sekwencji kwasów nukleinowych.

Czy pomocne?

Co to jest HYBRYDYZACJA

Definicja z ang. HYBRIDIZATION, z niem. HYBRIDISIERUNG.

Co oznacza: - 1. krzyżowanie; 2. w biologii molekularnej: sposób badania komplementarności sekwencji kwasów nukleinowych pochodzących z dwóch różnych źródeł. Komplementarne odcinki DNA?DNA albo DNA?RNA łączą się, tworząc strukturę dwuniciową. Fragmenty nie będące komplementarnymi pozostają nie połączone. H. wykorzystywana jest w systematyce i genetyce w badaniach stopnia pokrewieństwa pomiędzy organizmami. Jedna z nowszych technik hybrydyzacyjnych wiąże się z syntezą odpowiedniego, antysensownego mRNA i wprowadzaniem go do komórek w celu bezpośredniego badania aktywności genów. Jeżeli dany gen ulega transkrypcji, to powstający mRNA tworzy struktury dwuniciowe z komplementarnym do niego, antysensownym mRNA.

Czym jest HYBRYDYZACJA znaczenie na Słownik na H .