ciała jama co to znaczy
Czym jest JAMA CIAŁA. Medycyna ograniczona listkami zarodkowymi, wypełniona płynem; wyróżnia się.

Czy pomocne?

Co to jest JAMA CIAŁA

Definicja z ang. JAMA BODY, z niem. JAMA BODY.

Co oznacza: - u zwierząt tkankowych: przestrzeń w organizmie ograniczona listkami zarodkowymi, wypełniona płynem; wyróżnia się pierwotną j.c. (→ blastocel) i wtórną j.c. (→ celoma). Pierwsza z nich powstaje poprzez rozsunięcie się blastomerów i jest jedyną j.c. dwuwarstwowców (gąbek i parzydełkowców). U dorosłych trójwarstwowców blastocel może się zachować w znacznym stopniu i wówczas jama ciała nosi nazwę pseudocelomy (obleńce i kielichowate), pozostałość blastocelu może zostać wypełniona parenchymą (wstężnice i płazińce); u większości typów trójwarstwowców blastocel zostaje zastąpiony poprzez celomę, która natomiast ulega mniejszym albo większym przekształceniom. Zobacz enterocel, schizocel.

Czym jest JAMA CIAŁA znaczenie na Słownik na J .