jamochłony co to znaczy
Czym jest JAMOCHŁONY. Medycyna Najprymitywniejsze → tkankowce, dwuwarstwowe (ektoderma, entoderma.

Czy pomocne?

Co to jest JAMOCHŁONY

Definicja z ang. cyst nematodes, z niem. Zystennematoden.

Co oznacza: - grupa zwierząt obejmująca → parzydełkowce i → żebropławy. Najprymitywniejsze → tkankowce, dwuwarstwowe (ektoderma, entoderma), o promienistej symetrii ciała, o dużej umiejętności do regeneracji. Prawie wyłącznie zwierzęta morskie. Rozmnażanie płciowe albo bezpłciowe (pączkowanie). Częste występowanie przemiany pokoleń. Brak szkieletu albo wapienny szkielet wewnętrzny (→ koralowce); brak układu mięśniowego (występują komórki nabłonkowo?mięśniowe), krwionośnego, oddechowego, wydalniczego. Układ nerwowy rozproszony, w formie niezróżnicowanej sieci komórek. Układ pokarmowy w formie jamy chłonąco?trawiącej, brak odbytu. Narządy rozrodcze (gonady) bez przewodów wyprowadzających. Rozdzielnopłciowe albo obojnaki.

Czym jest JAMOCHŁONY znaczenie na Słownik na J .