teoria kataklizmów co to znaczy
Czym jest KATAKLIZMÓW TEORIA. Medycyna geologiczne były oddzielone katastrofami o globalnym.

Czy pomocne?

Co to jest KATAKLIZMÓW TEORIA

Definicja z ang. cataclysms THEORY, z niem. Kataklysmen THEORY.

Co oznacza: (katastrofizm) - teoria głosząca, iż poszczególne epoki geologiczne były oddzielone katastrofami o globalnym charakterze, niszczącymi między innymi organizmy żywe. Tłumaczyła ona nieciągłość form organizmów kopalnych w historii Ziemi. W biologii k.t. zakładała ponowne stwarzanie organizmów żywych po każdej z katastrof (kreacjonizm). Teorię tę ogłosił G. Cuvier w 1822 r.; później została ona wyparta poprzez → ewolucjonizm. Aktualnie uważane jest, iż w historii Ziemi rzeczywiście wystąpiło przynajmniej kilka globalnych zdarzeń prowadzących do wielkiego wymierania organizmów (mogącego obejmować nawet 90 % gatunków), zapoczątkowujących nowe ery i okresy geologiczne (ostatnie - przełom kredy i trzeciorzędu).

Czym jest KATAKLIZMÓW TEORIA znaczenie na Słownik na K .