komórka co to znaczy
Czym jest KOMÓRKA. Medycyna jednostkę strukturalną każdego organizmu. K. jest otoczona błoną.

Czy pomocne?

Co to jest KOMÓRKA

Definicja z ang. CELL, z niem. CELL.

Co oznacza: - poziom organizacji żywej materii, stanowiący podstawową jednostkę strukturalną każdego organizmu. K. jest otoczona błoną komórkową stanowiącą jednocześnie barierę i pośrednik w wymianie substancji, energii i informacji pomiędzy k. i sąsiedztwem. K. jest najniższym z poziomów organizacyjnych mających zespół cech odróżniający substancję żywą od nieożywionej. Jest wysoce zorganizowanym układem fizykochemicznym. Mechanizmy zachodzące w jej wnętrzu pozostają w stanie wzajemnej dynamicznej równowagi. K. czerpie energię z zewnątrz dla utrzymania wewnętrznej równowagi, wzrostu i samopowielania. Dzięki receptorom i elektrycznym właściwościom błon biologicznych jest zdolna do odbierania bodźców z zewnątrz i odpowiedzi na nie. Struktura k. jest zdeterminowana wiadomością dziedziczną przechowywaną w formie sekwencji zasad azotowych wchodzących w skład DNA, a ulegającą ekspresji w drodze syntezy kwasów RNA i białek. K. może występować jako samodzielnie żyjący organizm lub jako przedmiot kolonii, a więc zespołu organizmów jednokomórkowych, lub podstawowa część organizmu wielokomórkowego.

Czym jest KOMÓRKA znaczenie na Słownik na K .