obcopylność co to znaczy
Czym jest OBCOPYLNOŚĆ. Medycyna pochodzący z innego okazu rośliny tego samego gatunku. Zjawisko.

Czy pomocne?

Co to jest OBCOPYLNOŚĆ

Definicja z ang. ALLOGAMY, z niem. Allogamie.

Co oznacza: (zapylanie krzyżowe) - zapylanie kwiatu poprzez pyłek pochodzący z innego okazu rośliny tego samego gatunku. Zjawisko częstsze od samopylności. Zapewnia powiększenie różnorodności genetycznej (→ rekombinacja), a poprzez to umiejętności przystosowawczej populacji do zmieniających się warunków środowiska (→ adaptacja). U roślin obcopylnych występują rozmaite systemy zabezpieczające przed samozapyleniem. Zobacz przedsłupność, przedprątność.

Czym jest OBCOPYLNOŚĆ znaczenie na Słownik na O .