biologiczna ochrona co to znaczy
Czym jest OCHRONA BIOLOGICZNA. Medycyna ograniczania liczebności zwierząt wywołujących szkody.

Czy pomocne?

Co to jest OCHRONA BIOLOGICZNA

Definicja z ang. PROTECTION OF BIOLOGICAL, z niem. Schutz der biologischen.

Co oznacza: - w rolnictwie i leśnictwie: nowoczesne sposoby ograniczania liczebności zwierząt wywołujących szkody gospodarcze albo zagrażających równowadze biologicznej, polegające na wprowadzaniu do biocenozy ich naturalnych drapieżników albo pasożytów.

Czym jest OCHRONA BIOLOGICZNA znaczenie na Słownik na O .