ontogeneza co to znaczy
Czym jest ONTOGENEZA. Medycyna fizjologiczne, jakim podlega organizm od stadium zygoty do śmierci.

Czy pomocne?

Co to jest ONTOGENEZA

Definicja z ang. ontogeny, z niem. Ontogenese.

Co oznacza: (rozwój osobniczy) - przekształcenia morfologiczne i fizjologiczne, jakim podlega organizm od stadium zygoty do śmierci (w razie rozrodu bezpłciowego - od momentu, gdzie organizm oddzielił się od organizmu macierzystego). Zwykle wyróżnia się okresy: przedzarodkowy (dojrzewanie komórek płciowych), zarodkowy (od zapłodnienia do opuszczenia poprzez zarodek osłon jajowych) i pozazarodkowy, gdzie wyróżnia się natomiast: fazę przedrozrodczą (u niektórych zwierząt łączy się to z występowaniem postaci larwalnych), rozrodczą i porozrodczą (starość i śmierć). Poszczególne fazy o. mają bardzo różny czas trwania w zależności od gatunku.

Czym jest ONTOGENEZA znaczenie na Słownik na O .