organizm co to znaczy
Czym jest ORGANIZM. Medycyna cechy substancji żywej, a jego poszczególne części tworzą.

Czy pomocne?

Co to jest ORGANIZM

Definicja z ang. ORGANISM, z niem. ORGANISMUS.

Co oznacza: - układ wyodrębniony z otoczenia, który wykazuje wszystkie cechy substancji żywej, a jego poszczególne części tworzą zharmonizowaną całość funkcjonalną. Właściwością o. (osobnika) jest podporządkowanie wszystkich części jemu jako całości, dlatego na przykład leukocyty, mimo pierwotniaczych cech budowy (ameba) nie są określane jako o.

Czym jest ORGANIZM znaczenie na Słownik na O .