osłonice co to znaczy
Czym jest OSŁONICE. Medycyna morskie, o ciele otoczonym osłoną (tuniką), zbudowaną z substancji.

Czy pomocne?

Co to jest OSŁONICE

Definicja z ang. tunicate, z niem. tunicate.

Co oznacza: (Tunicata) - jeden z podtypów → strunowców; zwierzęta morskie, o ciele otoczonym osłoną (tuniką), zbudowaną z substancji podobnej do chityny. Larwy mają strunę grzbietową i cewkę nerwową, które ulegają w stadium dorosłym (u form osiadłych) uwstecznieniu. Przeważnie obupłciowe, wybrane gatunki zdolne do rozmnażania poprzez pączkowanie. Formy dorosłe wolno żyjące (ogonice, sprzągle) albo osiadłe, regularnie kolonijne (żachwy). Ok. 1400 gatunków.

Czym jest OSŁONICE znaczenie na Słownik na O .