pierścienice co to znaczy
Czym jest PIERŚCIENICE. Medycyna dwubocznie symetrycznym ciele, pokrytym worem skórno?mięśniowym i.

Czy pomocne?

Co to jest PIERŚCIENICE

Definicja z ang. annelids, z niem. annelids.

Co oznacza: - typ → pierwoustych zwierząt o wydłużonym, członowanym, dwubocznie symetrycznym ciele, pokrytym worem skórno?mięśniowym i zaopatrzonym w → parapodia wykorzystywane do lokomocji albo oddychania. Metameryczna jest budowa wszystkich układów, z wyjątkiem pokarmowego. P. mają wtórną jamę ciała powstającą schizocelicznie, drożny przewód pokarmowy, zamknięty układ krwionośny, metanefrydialny układ wydalniczy. Układ nerwowy typu drabinkowego (para zwojów w każdym segmencie), w części głowowej zwój nadgardzielowy i podgardzielowy z obrączką okołoprzełykową. Są obojnakami. P. są w większości wolno żyjące, gatunki wodne (w tym morskie) bardziej liczne od lądowych. Wyróżnia się → wieloszczety, → skąposzczety i → pijawki. Łącznie około 11 tys. gatunków.

Czym jest PIERŚCIENICE znaczenie na Słownik na P .