poliploidyzacja co to znaczy
Czym jest POLIPLOIDYZACJA. Medycyna jądrze komórkowym z powodu nieprawidłowego przebiegu cyklu.

Czy pomocne?

Co to jest POLIPLOIDYZACJA

Definicja z ang. polyploidy induction, z niem. Polyploidie Induktion.

Co oznacza: - zwielokrotnienie liczby garniturów chromosomowych w jądrze komórkowym z powodu nieprawidłowego przebiegu cyklu komórkowego (zwielokrotnienie liczby chromosomów bez zakończenia podziału jądra). Może zachodzić spontanicznie lub z powodu procesu nowotworowego. Może zostać spowodowana sztucznie poprzez działanie podwyższoną temperaturą albo substancjami chemicznymi, na przykład → kolchicyną. P. może zajść również z powodu połączenia dwóch gamet o niezredukowanej liczbie chromosomów, pochodzących od tego samego gatunku (powstaje autopoliploid) albo gamet dwóch różnych, aczkolwiek spokrewnionych gatunków. W tym ostatnim przypadku organizm potomny może wytworzyć gamety o niezredukowanej liczbie chromosomów; z powodu połączenia takich gamet powstaje allopoliploid. Obydwa rodzaje spontanicznej p. odgrywają sporą rolę w powstawaniu nowych gatunków roślin.

Czym jest POLIPLOIDYZACJA znaczenie na Słownik na P .