policzkowa pompa co to znaczy
Czym jest POMPA POLICZKOWA. Medycyna pompy wieczkowej, a więc ruchów okryw skrzelowych) systemu.

Czy pomocne?

Co to jest POMPA POLICZKOWA

Co oznacza POMPA POLICZKOWA: - u ryb kostnoszkieletowych: jeden z przedmiotów (obok pompy wieczkowej, a więc ruchów okryw skrzelowych) systemu pompowania wody bogatej w tlen poprzez skrzela. Mięśnie znajdujące się w dnie jamy gębowej wznoszą się, gdy otwór gębowy się zamyka, a opadają, gdy otwór gębowy się otwiera. Dlatego przy zamkniętym wieczku skrzelowym woda jest wciągana do jamy gębowej i przesuwana wzdłuż skrzeli.
Definicja PRZEDSŁUPNOŚĆ:
Co to jest protogynia) - w obupłciowych kwiatach u roślin okrytonasiennych: zjawisko wcześniejszego dojrzewania słupków niż pręcików; zapobiega samozapyleniu; na przykład u zimowitu, rzeżuchy, jaskrów i in pompa policzkowa co znaczy.
Definicja POMPA SODOWO?POTASOWA:
Co to jest jonowych; występuje u zwierząt i pierwotniaków, lecz nie u roślin; zlokalizowany w błonie komórkowej system aktywnego przemieszczania jonów sodu na zewnątrz komórki i jonów potasu do wnętrza komórki pompa policzkowa krzyżówka.
Definicja PÓŁPASOŻYT:
Co to jest samożywna w odniesieniu do źródła węgla (asymilacja CO₂), ale przytwierdzona do rośliny?żywiciela, od której pobiera wodę i sole mineralne. Korzenie p. wytwarzają ssawki wnikające do tkanek żywiciela pompa policzkowa co to jest.
Definicja PRZEMIANA PODSTAWOWA:
Co to jest decydujący) - w fizjologii zwierząt: min. liczba energii pozwalająca na przeżycie zwierzęcia. Mierzona jest, gdy zwierzę odpoczywa, ale nie śpi i pozostaje w warunkach komfortu cieplnego. P.p pompa policzkowa słownik.
Definicja PRZEWÓD WOLFFA:
Co to jest kręgowców: moczowód pierwotny, a więc przewód wyprowadzający → przednercza. U dorosłych samic → bezowodniowców pełni rolę moczowodu, a u samców - jednocześnie również nasieniowodu. U samic pompa policzkowa czym jest.

Czym jest POMPA POLICZKOWA znaczenie na Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: