potasowa pompa co to znaczy
Czym jest POMPA POTASOWA. Medycyna Pod wpływem niebieskiego światła jony potasu K+ są pompowane w.

Czy pomocne?

Co to jest POMPA POTASOWA

Definicja z ang. PUMP potassium, z niem. PUMP Kalium.

Co oznacza: - system transportu jonów w aparatach szparkowych u roślin. Pod wpływem niebieskiego światła jony potasu K+ są pompowane w poprzek błony komórkowej z komórek epidermy do wakuol komórek szparkowych. Skutkuje to przyrost stężenia osmotycznego komórek szparkowych, a w ślad za tym - napływ wody do komórek szparkowych i otwarcie szparek. Receptorami światła w tym procesie są chlorofil i flawoproteidy, zawarte w chloroplastach komórek szparkowych. O świcie i o zmroku następuje mechanizm odwrotny - wypompowywanie jonów potasu z wakuol komórek szparkowych do epidermy, co prowadzi do zamykania szparek. system p.p. wymaga obecności ATP.

Czym jest POMPA POTASOWA znaczenie na Słownik na P .