populacja co to znaczy
Czym jest POPULACJA. Medycyna zamieszkujących dany teren. Osobniki danej p. nie mogą się krzyżować.

Czy pomocne?

Co to jest POPULACJA

Definicja z ang. POPULATION, z niem. BEVÖLKERUNG.

Co oznacza: - zestaw wszystkich osobników danego gatunku zamieszkujących dany teren. Osobniki danej p. nie mogą się krzyżować z osobnikami innych gatunków zamieszkujących ten sam teren. Każda naturalna populacja ma własną strukturę, na którą składają się → rozrodczość, → potencjał biotyczny, śmiertelność, rozkład wiekowy, proporcja liczebności płci i przestrzenne rozmieszczenie osobników.

Czym jest POPULACJA znaczenie na Słownik na P .