biotyczny potencjał co to znaczy
Czym jest POTENCJAŁ BIOTYCZNY. Medycyna warunkach idealnych dla populacji, tzn. gdy liczebność.

Czy pomocne?

Co to jest POTENCJAŁ BIOTYCZNY

Definicja z ang. biotic potential, z niem. biotische Potenzial.

Co oznacza: - max. → rozrodczość populacji, taka, która panuje w warunkach idealnych dla populacji, tzn. gdy liczebność potomstwa jest ograniczona jedynie możliwościami fizjologicznymi, brak konkurencji o pokarm w obrębie populacji, ograniczeń przestrzennych i antagonistycznych oddziaływań z innymi populacjami, optymalne są także uwarunkowania → biotopu. P.b. jest wielkością teoretyczną, gdyż opisany splot warunków jest osiągany jedynie w warunkach laboratoryjnych.

Czym jest POTENCJAŁ BIOTYCZNY znaczenie na Słownik na P .