replikacja co to znaczy
Czym jest REPLIKACJA DNA. Medycyna cząsteczek DNA identycznych z cząsteczką macierzystą. Dzieje się.

Czy pomocne?

Co to jest REPLIKACJA DNA

Definicja z ang. DNA REPLICATION, z niem. DNA-Replikation.

Co oznacza: - mechanizm biosyntezy DNA, prowadzący do stworzenia dwóch cząsteczek DNA identycznych z cząsteczką macierzystą. Dzieje się przy udziale kompleksu enzymatycznego zwanego polimerazą DNA; zachodzi z zachowaniem zasady → komplementarności zasad purynowych i pirymidynowych. System r. DNA jest semikonserwatywny, tzn. do każdej z dwóch wyjściowych nici dobudowana jest nowa nić komplementarna; synteza nowej nici zachodzi w kierunku od 5´ do 3´. Po replikacji każda z podwójnych helis DNA zbudowana jest z jednej nici starej i jednej nowej.

Czym jest REPLIKACJA DNA znaczenie na Słownik na R .